Přeskočit na hlavní obsah

Odkazy, tipy :

ZELENÝ..,,Plán A Stvořitele" :
Autor: Jiří Pelíšek * email: jiripelisek@centrum.cz
Žádejte od své vlády, od politiků Vaší země. A STOP legislativně exekučnímu, novodobému, ekonomicky sociálnímu FAŠISMU v České republice!! ***~www.CareInfo2.blogspot.com.. Informace z oblasti PÉČE,.. i pro Tebe.. 
***~www.ForHealthOne.blogspot.com
Žádejte u svého kuchaře, ve své, i oblíbené, restauraci, škole, gastrozařízení..v domovech pro seniory, v pečovatelských domovech, ve zdravotnických zařízeních.. Pro prevenci, ale i pro podporu léčby většiny onemocnění, i těch nejzávažnějších.. (detaily viz text v uvedeném odkaze) Průvodním jevem při správné, důsledné, aplikaci uvedeného receptáře, bývá, mimo jiné, obvykle uzdravení se od fenoménu, zvaném: ,,Obezita". 

Hyppokratovo rčení : ,,Nechť jídlo je Tvým lékem."

Edisonovo prý rčení : ,,Lékař budoucnosti nebude předepisovat léky, nýbrž vhodnou stravu". 

Tedy.. vítejte v té.. budoucnosti :-). A.. Líp, tedy.. Lépe.., a to mi věřte, TO NEJDE ( vědecké výzkumy by se měly opírat, a vycházet, v souznění se zde uvedenými principy, tím mohou dosáhnout mnohonásobně větších pozitivních, výsledků ). 
~~
Rozcestník pro vládu, pro společnost.. ,,Plán, Cesta"
~~
1 d) www.jiridobrovsky.blogspot.com
Poezie, a jiné texty ode mne, psaná, psané, pod pseudonymem: ,,Dobrovský"
~~
~~~ ~~~ ~~~
~~~ ~~~ ~~~
Další tipy :
Klima : www.Greens.mozello.cz
Je, (shledávám) , naprosto nezbytné, aby se Lidstvo vydalo cestou snížení spotřeby na minimum, na minimum i nutnosti, při zachování potřebného, 

v případě stravování též se zachováním potřebných živin pro optimálně udržitelné zdraví, dle receptáře: 
www.ForHealthOne.blogspot.com
Pokud tak Lidé neprodleně, neučiní, lze očekávat neblahé průvodní jevy, se změnami klimatu, rovněž však již probíhající změny narůstajíc progresivněji, než si vědci ,,malují" . Jen tak, jak zde uvádím, lze proces oteplování klimatu, v základu, zastavit..(spolu s dalšími opatřeními, připravovanými již vedle toho..) byť i se setrvačností již započatých procesů 50 let, které započaly viditelně již někdy před cca 40ti Lety, tedy v roce cca 1980..  Bez tohoto ,,základu" však nejspíš by byla účinnost asi tak 15% na místo 100, či 90 %. Toť prognóza, předpoklad, můj.. jak vidím obraz vývoje budoucna. Nebezpečím pro klima, pro planetu, je ignorance problému, případná gnorance mých textů, bez_Lidskoprávno, které je živnou i půdou této ignorance, tedy režimy typu: Putinovský, Erdoganův, Čínský, KLDR..taktéž však režimu prohnilého novodobým nacismem v České republice.. viz moje texty na www.GoldenFriendOne.blogspot.com nebezpečím pro klima, tím i pro Lidstvo na planetě Zemi je rovněž i ignorance vůči ZELENÉ POLITICE ze strany vlád světa ( http://www.GreenSystemsInfo.blogspot.com
Lidstvo, planeta Země, je co se týká klimatu, v akutní krizi, na jejím počátku již však značného pokročení.. . 
Moje doporučení proto je:
Šiřte tento článek, jak jen a kde, můžete. 
~~
Je nutno počítat s možností i přesunu obyvatel lokálně, měst, ale i větších území, kontinentů, na jiná území, i na jiné kontinenty, z důvodu neobyvatelnosti vlastního území, například pod vlivem sucha bez vody, je nutno mít, vlády států připravený pro takové případy krizové a záchranně humanitární, programy. 

Jak se i Lidově říkává: ,,Štěstí přeje připraveným". 
Může, lokálněji, přijít, například (nejen však) pod vlivem změn tvaru ledovců, tím změnou proudění golfského proudu (ať už změnou tou dočasnou, či trvalejší) tak zvaná, lokálnější i ,,doba ledová" například. Mohla by postihnout například Evropu, Německo a okolí.. ale i jiná území. Tuto možnost už prognostikovali vědci před čtvrt stoletím. Jen, není radno malovat si, že se to by mohlo stát až za 1000 let, jak dnes říkají vědci. Myslím, že bezpečnější pro prevenci je počítat s časovým horizontem od 50ti let ( ale i mnohem méně Let preventivně bezpečnostně) od teď, a dále. Mezi tím však, pokud by Lidstvo nezměnilo své chování směrem ku klimatu dostatečně, nežli by přišla například i ta doba ledová, by Lidé po světě mohli prožívat početné, i poměrně drastické průvodní jevy počasím, živelními událostmi. Není to tak, že je klidno, a najednou se objeví doba ledová.. Tak to opravdu není. 
JAK PÍŠI: ,,ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM".. nejen však na papíře kdesi v šuplíku, ale i ,,ŽIVOTEM, REÁLNĚ". 
Z uvedeného je patrné, že Lidstvu nezbývá, nežli přehodnotit své priority.. kde ani HDP, ani stávající model ekonomiky jak ji známe, nejspíš budou nikoli na místě prvním, jak tomu bývá doposud, na úkor KVALITY PRO ŽIVOT CO NEJLEPŠÍ, či bezmyšlenkovitě. 
~~~ ~~~ ~~~
~~~ ~~~ ~~~

Důchodová reforma, 
stárnutí s vymíráním populace
v České republice.. : 

Pouhé fiskálně alibistické přepočítávání, i účetně, finančních toků, stačit NEmůže, jelikož jde o problematiku, spojenou již i s vymíráním národa, Českého.. (nejen Českého), z důvodu jednak rozprodání státního bytového fondu dostupného bydlení v počtu cca 600 tisíc bytů ( dle vyjádření i ministrině pro místní rozvoj mediálně v roce 2019), dále z důvodu ruinování Českého obyvatelstva exekuční sado maso mafií, tedy vládou České republiky slolu s politickou garniturou, provozujíc zde legislativně novodobý tak exekučně lobbistický NACISMUS na národu Českém. Podrobnosti zmiňuji zde: www.GoldenFriendOne.blogspot.com
a také zde: www.Nazamysleni1.blogspot.com což bylo vše nastartováno počátkem vstupu Václava Klause do České politiky (dodnes se zúčastnění jeho političtí souputníci i jeho následovníci honosí tím, jak jsou ,,pravicově" či i ,,středopravicově" smýšlející. Já mám pro toto však pojmenování:
,,Despoticko sado maso novodobý nacismus, týrající, trýznící, národ Český, tím podpora režimů bez_Lidskoprávních světa, čekajíc i na možnost své invaze do Evropy, tedy i k nám, tedy jde o politiky VLASTI~VELEZRÁDCE". 
~
Výstavba bytů bez zainvestování částky níže, kapacitně, ani v čase, ani aktuálně, stačit, ani aktuálním potřebným Lidem v bytové nouzi v České republice stačit NEmůže. Kdo z politiků, tedy z vlády, poslanců, tvrdí, že to výstavbou zvládne, aniž by do ní zainvestoval částku cca 2,4 biliony korun Českých pro získání minimálně cca 120 tisíc státních, obecních, bytů, tedy bytů tak zvaného ,,dostupného bydlení", tedy s dostupným nájmem, ten lže sobě, národu, Evropě, světu. 
  Je tedy důležité zavést vládní program spolupráce s vlastníky bytů s jejich, pro ně lukrativním, daňovým zvýhodněním při účasti v tomto programu, kde stát, či město, obec, města, obce, budou jejich nájemci, a budou tyto byty pronajímat do regulovaného, tedy dostupného, podnájmu. 
Výhodou pro majitele bytu v tomto programu je, že mu stát garantuje bezproblémovou úhradu nájmu, a daňové zvýhodnění. 
~
Z výše uvedených důvodů se v České republice za uplynulé čtvrtstoletí narodilo součtem meziročním o cca 1 milion dětí méně, nežli bylo obvyklé ve čtvrtstoletí předchozím. To se samozřejmě odráží naprosto všude. Řeči politiků o tom, jak podpoří porodnost pouze finančními ,,balíčky", jsou alibistickou lží. Je nezbytné uvolnit možnost zde žít, pracovat a žít, cca 700 tisícům žen ze zahraničí, které zde chtějí žít,  zrušit novodobý nacismus v České republice způsobem, jak o tom píši v textech zde uvedených blogů. Teprve s tím lze provádět, i úspěšné, pokusy o zvládnutí.. nejen.. té..,,důchodové reformy". 
Stav: ,,Vymírání národa" reformou nazvat NELZE. 
~~~ ~~~ ~~~
~~~ ~~~ ~~~

Dále:
Postupovat podle doporučení vědců, jak ostatně říká i studentské hnutí ,,PRO KLIMA". 

Dobré jsou:
Zeleně
Zelené fasády domů
Zelené střechy domů

Prolojovací program, komunitní, i střech.. 

Komunitní prostory pro setkávání.. ZDARMA
v objektech, dvorky s restaurací, 
s recepturou v menu i dle:
www.FofHealthOne.blogspot.com
s prostory i pro Lidi, potřebujících různý stupeň péče.. 
Za celkem nešťastné považuji to, že toto částečně poskytují zpravidla trvaleji jen církve, jenže tím pádem jde o systém obvykle funkční co potřeb společnosti asi tak z cca 2%. Podle toho vypadá svět. 
~~~ ~~~ ~~~
~~~ ~~~ ~~~

ZDRAVÍ
Jak uvádím výše, Hippokratés, ku kterémuž, kteréhož, přísahu skládají medici před jim školou udělením akademického titulu MUDr., měl na uzdravovací proces, zvaný ,,léčení", vlastní názor. 
Thomas Edison též, v podstatě shodný s Hippokratem. Už Hippokratés věděl, že různost kyselosti v těle, trávících šťáv, jejich kyselost, má značný vliv na zdraví. 
Dnešní ,,medicína" však tomuto tématu věnuje pozornost, nedostatečnou, zpravidla při hospitalizaci, jinak provozuje spíše kooperaci s průmyslem, zvaným: ,,farmaceutický". 
Vzhledem k počtu nemocných Lidí, cukrovkou, obezitou, rakovinou, artritickými, endokrijními, cévními, kardiovaskulárními, nemocemi, se nedá mluvit o tom, že by tak zvaná ,,holistická medicína" plnila svůj, i preventivně informační, účel. 
~
Zdraví je stav duševní, tělesné, i socio ekonomické pohody, uvádí se. Řekněte.. Kdo z dnešních lékařů má takovouto odbornost, uzdravit člověka takto celostně? Zpravidla nikdo, žádný z vystudovaných MUDr., neaplikující celostní medicínu, tedy včetně té medicíny, matky Země, naturopatické. 
Naturopatie se na vysoké škole lékařských fakult obvykle nevyučuje. No, a vystudovaný medik, složivšíc přísahu Hyppokratovu, má uzdravovat nemocné Lidi?? Takový ,,Lékař", byť má legislativně ustanoveno, že smí předepisovat chemické preparáty farmaceutického průmyslu, je, podle mého názoru, svou nevzdělaností, nebezpečný společnosti, Lidem, obracející se k němu s neoprávněnou důvěrou. Neboť je prostě uzdravit, radou jim, není, nemůže, být, zcela, schopen, schopna. 
~
Naturopatie:  jde o nauku přírodní léčby, která se skládá z mnoha směrů. Jedním z nich je i například, předávání energie Lásky do meridiánů.. jenže takovou terapii může provozovat jen člověk, který se v tom celostně vyzná, s čistou svou, před Bohem, Duší. Takováto terapie umí pomoci i tam, kde jde o život, spolu s dalším.. . Pochopení naturopatie je tedy pro člověka, zajímající se o tento obor, během na i několik životů. Žel zde máme situaci, kde mnozí Lidé se chtějí věnovat profesionálně léčitelství, a myslí si, že si vystačí se znalostí jen jednoho, či několika, naturopatických směrů. Takoví léčitelé rovněž nemohou být schopni radou nemocného člověka, mu pomoci k jeho celostnímu se udravení. 
~
Takže, když poslanci se snaží zákonem o léčitelství toto mít pod domnělou kontrolou, mám pro to pochopení. Problémem však je, že nevím na světě o nikom, tedy kromě mne, kdo by problematice léčitelství rozumněl do té míry, aby byl schopen posoudit, zda ten který léčitel a jak, pomáhá nemocným. 
Nově chystaný zákon o léčitelství, o léčitelích, v ČR, je tedy už ze své podstaty obestřen rouškou nevzdělanosti dostatečné v oboru, neznalosti, tím pádem samozřejmě i strachu všech. Výsledkem takového zákona bude ukončení profesionálních léčitelů, tedy pokud nechtějí být stále jednou nohou v kriminále.. či zlikvidováni pokutami. To však jde proti principu života na Zemi, užívání léčivých přírodních, možností, Darů Matky Země, Kosmu, Stvořitele. Zdá se, tedy, že zde chtějí nad procesem léčitelství, si udržovat autokrativně moc Lidé, kteří v tomto oboru nejsou vůbec, či takřka vůbec, nebo jen z části jsou, vzdělaní. To však shledávám, takovýto stav věcí, velmi nešťastným pro Lidstvo, ale rovněž je zde i přímá souvislost s oteplováním klimatu. Neboť je nezbytné, aby se Lidstvo vydalo neprodleně cestou mnou charitativně vypracovaného naturopatického celostního směru: www.ForHealthOne.blogspot.com společně s aplikací pozitiv, uvedených v textech zdejších všech odkazů, a pododkazů. Pokud by se tak nestalo, lze předpokládat i zánik Lidské civilizace na planetě Zemi, řádově v jednotkách staletí.. 1,2,3..století.
Tedy..toť názor k tématu můj. 
~~~ ~~~ ~~~
~~~ ~~~ ~~~